משקל הכלב 1.5 - 4 חודשים 4-6 חודשים 6 - 12 חודשים
2.3 ק"ג – 4.5 ק"ג 1/8 1– 1/4 2 כוסות 1 – 1/2 1 כוסות 3/4 – 1/3ץ1 כוסות
4.5 ק"ג – 9 ק"ג 1/4 2 –  3/8 3 כוסות 1/2 1 – 3/4 2 כוסות 1/3.1– 2 כוסות
9 ק"ג – 13.6 ק"ג 3/8 3 - 1/2 4 כוסות 3/4 2 –  3/8 3 כוסות 2 - 3 כוסות
13.6 ק"ג – 23 ק"ג לא רלוונטי 3/8 3– 3/4 4 כוסות 3 - 7/8 3 כוסות
23 ק"ג - 32 ק"ג לא רלוונטי לא רלוונטי 7/8 3 – 3/4 4 כוסות


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כוס מזון = 236 מ"ל