משקל הכלב

פחות אקטיבי

אקטיבי

גור

0.5 ק"ג - 1 ק"ג

1/8 – 1/4 כוסות

1/8 – 1/4 כוסות

1/4 - 1/3 כוסות

1 ק"ג - 2.27 ק"ג

1/4 –  1/3 כוסות

1/4 – 3/8 כוסות

1/3 – 5/8 כוסות

2.27 ק"ג - 4.5 ק"ג

1/3 - 3/4 כוסות

3/8 –  1 כוסות

5/8 - 1/4 1 כוסות

4.5 ק"ג - 6.8 ק"ג

3/4 - 1/4 1 כוסות

1 – 3/8 1 כוסות

1/4 1 - 1/2 1 כוסות

6.8 ק"ג  - 9 ק"ג

1/4 1 - 2/3 1 כוסות

3/8 1 - 3/4 1 כוסות

1/2 1 – 2 כוסות

9 ק"ג - 11.3 ק"ג

2/3 1 - 2 כוסות

3/4 1 - 1/4 2 כוסות

2 - 2/3 2 כוסות