משקל בק"ג

כמות בכוסות

1.36-2.27   ק"ג

¼-1/3          כוסות   

2.27-4.54   ק"ג

1/3-3/4        כוסות  

4.54-6.81   ק"ג

¾-1.1/8        כוסות  

6.81-9.09   ק"ג

1.1/8-1.1/2     כוסות 

 
 
*כוס מידה- 100-110 גרם