משקל בק"ג לא פעילים  כוסות/ יום פעילים  כוסות/ יום עובדים / גורים  כוסות/ יום
 עד  4.5 0.50 - 0.25 0.75 - 0.25 0.75 - 0.25

 

 11 - 4.5 1.00 - 0.50 1.00 - 0.75 1.50 - 1.00

 

 23 - 11 1.25 - 1.00 1.75 - 1.25 2.25 - 1.50

 

 45 - 23 2.50 - 1.25 3.25 - 1.75 3.75 - 2.25

 

 68 - 45 3.25 - 2.75 4.25 - 3.50 5.25 - 4.00  

אנרגיה מטבולית = 599 קלוריות/ כוס  |  כוס = 119 גרם