משקל החתול 2 קג   3 קג   4 קג   5 קג   6 קג  
רזה 35 גרם 3/8 כוס 55 גרם 5/8 כוס 70 גרם 6/8 כוס 90 גרם 1 כוס 110 גרם 1+2/8 כוס
נורמלי 30 גרם 3/8 כוס 40 גרם 4/8 כוס 55 גרם 5/8 כוס 70 גרם 6/8 כוס 85 גרם 1 כוס
עודף משקל - - - - 45 גרם 4/8 כוס 60 גרם 5/8 כוס 70 גרם 6/8 כוס