משקל הכלב בקילוגרמיםכמות האכלה יומית בגרמים
1 עד 5 35 - 105
5 עד 10 75 - 105