משקל הכלב בקילוגרמיםכמות האכלה יומית בגרמים
1 עד 5 30- 95
5 עד 10 155-95
10 עד 25 290-155
25 עד 35 360-290
35 עד 45 425-360
45 עד 70 590-425