משקל הכלב פעיל מאוד   פעילות נורמלית   בבית - לא פעיל  
10 קג 180 גרם 2 + 2/8 כוס 158 גרם 2 כוס 137 גרם 1 + 6/8 כוס
12 קג 206 גרם 2 + 5/8 כוס 181 גרם 2 + 2/8 כוס 157 גרם 2 כוס
14 קג 231 גרם 2 + 7/8 כוס 204 גרם 2 + 4/8 כוס 176 גרם 2 + 2/8 כוס
15 קג 244 גרם 3 כוס 214 גרם 2 + 5/8 כוס 185 גרם 2 + 3/8 כוס
16 קג 256 גרם 3 + 2/8 כוס 225 גרם 2 + 7/8 כוס 194 גרם 2 + 3/8 כוס
18 קג 279 גרם 3 + 4/8 כוס 246 גרם 3 + 1/8 כוס 212 גרם 2 + 5/8 כוס
20 קג 302 גרם 3 + 6/8 כוס 266 גרם 3 + 3/8 כוס 230 גרם 2 + 7/8 כוס
22 קג 325 גרם 4 + 1/8 כוס 286 גרם 3 + 5/8 כוס 247 גרם 3 + 1/8 כוס
25 קג 357 גרם 4 + 4/8 כוס 314 גרם 3 + 7/8 כוס 272 גרם 3 + 3/8 כוס