גיל החתולכמות יומית
6-12 שבועות 20-80 גר'
12-26 שבועות 50-100 גר'
26-52 שבועות 50-100 גר'