משקל החתולכמות יומית
2-4 ק"ג 30-60 גר'
4-6 ק"ג 60-90 גר'
6-8 ק"ג 90-120 גר'