המשקל של החתול

כמות האכלה ליום

2 ק"ג

30 - 40 גרם

3 ק"ג

40 - 55 גרם

4 ק"ג

50 - 65 גרם

5 ק"ג

55 - 80 גרם

6+ ק"ג

80 - 95 ק"ג