המשקל של החתול

כמות האכלה ליום

2 ק"ג

35 - 45 גרם

3 ק"ג

45 - 65 גרם

4 ק"ג

55 - 80 גרם

5 ק"ג

65 - 90 גרם

6+ ק"ג

90 - 115 ק"ג