משקל של כלבכמות האכלה ליום
(2,3 קילוגרם) 1/3 - 1/2 פחית
(4,5 קילוגרם) 2/3 -  3/4 פחית
(6,8 קילוגרם) 3/4 -  1 פחית
(9,1 קילוגרם) 1 - 3\1.1 פחית
(14 קילוגרם) 3\1.1 - 4\1.3 פחית
 (18 קילוגרם) 3\1.2 - 3\2.1 פחיות
(23 קילוגרם) 2 - 4\2.3 פחיות
 (27 קילוגרם) 4\2.1 - 3 פחיות
 (32 קילוגרם) 2\2.1 - 2\3.1 פחיות
(36 קילוגרם) 4\2.3 - 4\3.3 פחיות
 (45 קילוגרם) 3\3.1 - 2\4.1 פחיות