משקל של חתולכמות האכלה ליום
(2,7 קילוגרם) 1/3 כוס (40 גרם) - 3/8 כוס (45 גרם)
(4,5 קילוגרם) 3/8 כוס (45 גרם) - 5/8 כוס (80 גרם)
(6.4 קילוגרם) 1/2 כוס (65 גרם) - 3/4 כוס (95 גרם)
(8,2 קילוגרם) 2/3 כוס (85 גרם) - 7/8 כוס (110 גרם)