משקל בק"ג כמות בכוסות
1.5- 4.5         ק"ג ½ -1            כוסות
4.5- 9            ק"ג 1- 1.1/2        כוסות
9- 13.6          ק"ג 1.1/2- 2        כוסות
13.6- 18        ק"ג 2- 2.1/2        כוסות
18- 22.7        ק"ג 2.1/2- 3        כוסות
22.7- 31.8     ק"ג 3- 4             כוסות
31.8- 45.5     ק"ג 4- 4.1/2        כוסות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כוס מידה- 100-110 גרם