2 חודשים   3 חודשים  4 חודשים
סוג הגזע קילוגרם משקל גוף למבוגרים קילוגרם כלבלב משקל בפועל גרם יבש קילוגרם כלבלב משקל בפועל גרם יבש קילוגרם כלבלב משקל בפועל גרם יבש
מיני 1.5 0.45 30 0.7 40 0.9 40
  2 0.6 35 0.9 50 1.2 50
  3 0.9 50 1.4 70 1.8 70
  4 1.2 60 1.8 85 2.4 85
קטן 5 1.5 75 2.3 100 3 100
  7.5 2.1 95 3.2 130 4.4 135
  10 2.5 105 4 150 5.5 160
בינוני 15 3.5 140 5.8 200 8 215
  20 4. 4 165 7.4 240 10.4 260
  25 5.3 190 9.1 280 12.7 300

 

 

 

 6 חודשים  

 10 חודשים

סוג הגזע קילוגרם כלבלב משקל בפועל גרם יבש משקל כלבלב בפועל גרם יבש
צעצוע 1.2 50 1, 5 50
  1.6 65 2 60
  2.4 85 3 80
  3.2 105 3.9 100
קטן 4 125 4.7 115
  5.9 170 7.1 155
  7.5 205 8.9 185
בינוני 10, 9 270 13.5 255
  14 325 17.7 310

 

17.1

380

21.3

355