משקל בק"ג כמות בכוסות
1.5- 4.5       ק"ג ½ -1            כוסות   
4.5- 9          ק"ג 1- 1.1/2        כוסות     
9- 13.6        ק"ג 1.1/2- 2        כוסות     
13.6- 18      ק"ג 2- 2.1/2        כוסות     
18- 22.7      ק"ג 2.1/2- 3        כוסות    
22.7- 31.8   ק"ג 3- 4             כוסות     
31.8- 45.5   ק"ג 4- 4.1/2        כוסות    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כוס מידה- 100-110 גרם