מינון יומי מומלץ (גרם)

משקל גוף

5

10

20

30

40

50

מינון (גר)

מינ

400

650

1050

1400

1800

2100