גור

משקל בק"ג כמות האכלה בכוסות
 4.5 או פחות 1- 2 כוסות
4.5- 9 2- 3 כוסות
9- 13.6 3- 4 כוסות
13.6- 18 4- 5 כוסות
18- 27 5- 6.2/3 כוסות
27- 36 6.2/3 - 8.2/3 כוסות
36- 45 8.2/3 -  10כוסות

כלב בוגר

משקל בק"ג כמות האכלה בכוסות
 4.5 או פחות 1/2- 1 כוסות
4.5- 9 1 -1.1/2 כוסות
9- 13.6 1.1/2 - 2.1/2 כוסות
13.6- 18 2.1/2 -3 כוסות
18- 27 3- 4 כוסות
27- 36 4 - 4.3/4 כוסות
36- 45 4.3/4 - 5.3/4 כוסות

*כוס מידה- 100-110 גרם