משקל בק"ג כמות האכלה בכוסות
 4.5 או פחות 1.1/3- 2 כוסות
4.5- 9 2- 3 כוסות
9- 13.6 3- 4.2/3 כוסות
13.6- 18 4.2/3 - 6 כוסות
18- 27 6- 7.1/2 כוסות
27- 36 7.1/2- 9.1/2 כוסות
36- 45 9.1/2- 11 כוסות

*כוס מידה- 100-110 גרם