משקל הכלב פחות פעיל פעיל גורים
1 ק"ג – 2.3 ק"ג 1/4 – 1/2 כוסות 1/3 – 1/2 כוסות 1/3 – 3/4 כוסות
2.3 ק"ג – 4.5 ק"ג 1/2 – 3/4 כוסות 1/2 – 1 כוסות 3/4 – 1/4 1 כוסות
4.5 ק"ג – 9 ק"ג 3/4 – 1 כוסות 1 – 1/4 1 כוסות 1/4 1 – 1/2 1 כוסות
9 ק"ג – 13.6 ק"ג 1 – 1/2 1 כוסות 1/4 1 – 3/4 1 כוסות 1/2 1 –2 כוסות
13.6 ק"ג – 23 ק"ג 1/2 1– 2 כוסות 3/4 1– 1/4 2 כוסות 2 – 3/4 2 כוסות
23 ק"ג - 32 ק"ג 2 – 1/2 2 כוסות 1/4 2– 1/4 3 כוסות 3/4 2– 3/4 3 כוסות
32 ק"ג - 41 ק"ג 1/2 2– 3 כוסות 1/4 3– 1/2 3 כוסות 3/4 3– 1/4 4 כוסות
41 ק"ג - 50 ק"ג 3 – 1/2 3 כוסות 1/2 3– 1/8 4 כסות 1/4 4– 1/4 5 כסות
50 ק"ג - 64 ק"ג 1/2 3– 4 כוסות 1/8 4– 3/4 4 כוסות 1/4 5– 3/4 5 כוסות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כוס מזון = 236 מ"ל