מפרטי מוצרים
מעדנים ושימורים Ribos
סוג המוצר שימור