מפרטי מוצרים
סוג המוצר שימור
משקל האריזה 375 גרם
שלב בחיים גור